Andreea Deli DiaconescuFounding Partner

Andreea Deli Diaconescu

Andreea este asociat coordonator al Societății Civile Profesionale de Avocați Deli și Asociații – cu peste 20 de ani de experiență în litigii și consultanță de drept comercial, fiscal, restructurare și insolvență, fiind implicată în proiecte complexe și provocatoare, cu o activitate constantă și dedicată de cercetare în domeniul procedurilor de restructurare și insolvență.

Andreea este membru în Consiliul de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență din România, membru al INSOL Europe și  membru al Baroului București, membru al colectivului de autori ai Tratatului practic de insolvență, ediția a II-a, Ed. Hamangiu, 2022, Tratat care a obținut premiul I.L.Georgescu, acordat de Uniunea Juriștilor din România pentru cea mai bună lucrare în legătură cu relațiile comerciale, membru al Centrului pentru Dreptul Afacerilor Timișoara, membru al Institutului Român de Drept Comercial.

Începând cu 2023, Andreea este Cadru didactic asociat în cadrul A.S.E. – Facultatea de Drept. De-a lungul anilor, Andreea a dobândit o experiență bogată în proiecte majore de restructurare/insolvență, fiind formator al INPPI și consultant științific pentru Phoenix, Revista de Insolvență.

Andreea deține titlul de doctor în drept al Universității de Vest din Timișoara, cu teza de doctorat „Compatibilitatea Codului Insolvenței cu procedura civilă”. Este autor și coautor în numeroase lucrări și articole de specialitate în domeniul insolvenței.

De asemenea, este expert calificat, selectat în cadrul proiectului derulat de Ministerul Justiției din România sub coordonarea Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional „Întărirea mecanismului insolvenței în România”, 2012 – 2014, un consorțiu format din Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept și PricewaterHouseCoopers.

 

Andreea a reprezentat România în calitate de expert în fața Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cadrul Conferinței pentru prezentarea capitolului legislativ național privind insolvența, 2014.

Membru al echipelor de lucru care au studiat și elaborat materiale conținând proiecte de modificare ale Legii nr. 85/2014, în cadrul proiectului „Strengthening the Insolvency Mechanism in Romania”, în cadrul unui consorțiu format din Facultatea de Drept, Universitatea din Timișoara și PricewaterHouseCoopers.

 

A participat, in calitate de autor sau coautor, la elaborarea a numeroase studii, analize si lucrari de specialitate, pe marginea procedurilor de restructurare si insolventa, avand calitatea lector INPPI în cadrul programelor de pregătire profesională INPPI-INM.

 

În anul 2014, alături de coordonatorii și autorii „Tratatului practic de insolvență”, a obținut premiul „Toma Stelian”, oferit de Editura Universul Juridic și Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România.

Andreea participă la elaborarea de studii, analize și lucrări de specialitate, pe marginea procedurilor de restructurare și insolvență, în cadrul programelor de pregătire profesională ale INPPI. Andreea este avocat litigant, activând în litigii și arbitraje complexe de comercial și insolvență.