Andreea Deli studii publicate

 

 • Co-coordonator științific, alături de Prof. univ. dr. R. Bufan și Jud. dr. Mihaela Sărăcuț, al Tratatului practic de insolvență, aprilie 2022, Ed. Hamangiu, lucrare editată sub egida Centrului pentru Dreptul Afacerilor Timișoara și Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență;
 • Co-autor, alături de jud. Nicoleta Năstăsie și Av. Simona Maria Miloș, al studiilor INSOL International, capitolul România, „MSME’s – Practical Challenges and Risk Mitigation Post Covid-19”, 2022 și „Global Guide – Measures Adopted to Support Businesses Through the Covid-19 Crisis Romania”, 2021;
 • Co-autor, alături de jud. F-I. Moțu, INSOL Europe Academic Forum, „The Emerging New Landscape of European Restructuring and Insolvency”, Dublin, 2022, cu tema „Relativism and Determination in the Restructuring Frameworks – New and Interim Financing” – temă în curs de publicare;
 • Co-autor, alături de Prof. univ. dr. A. Fuerea, revista Dreptul – ediție aniversară 150 de ani, „Actualitatea și perspectivele insolvenței în dreptul Uniunii Europene – rolul jurisprudenței CJUE în evoluția procesului de uniformizarea a legislației în domeniul insolvenței”;
 • Co-autor, alături de Prof. univ. dr. Radu Bufan și av. dr. Mirela Buliga, cadru didactic asociat Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice, „Instituția suspendării inspecției fiscale – corelația dintre dreptul fiscal și dreptul comun”, Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 6/2021;
 • Lector, Conferinta Internationala „Experiențe, evoluții și perspective în Dreptul afacerilor în epoca post-pandemie”, cu tema „Provocarile aduse de cadrele de restructurare preventiva – aspecte practice si teoretice”, 2021;
 • Lector Conferinta GDPR – Insolventa, cu tema „Transpunerea Directivei privind cadrele de restructurare — între protecția GDPR și confidențialitate”, 2021;
 • Autor, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2020, „Scindarea acțiunilor în realizarea unor creanțe între instanța de drept comun și judecătorul-sindic și alte probleme de compatibilitate”;
 • Co-autor, alături de Av. Stan Tîrnoveanu, Revista Pheonix nr. 73-74 „Creanțe incerte, creanțe sub condiție sau afectate de termen în procedura insolvenței; înscrierea creanței fiscale”; 2020;
 • Co-autor, alături de Av. Simona Maria Miloș, Revista de Drept Comercial nr. 1/2020, „Despre ipoteca mobiliară asupra veniturilor viitoare din contractele în derulare sau cât de corespunzătoare poate fi protecția acordată creditorului garantat în insolvență”;
 • Autor, Revista Română de Drept Comercial nr. 2/2020, studiul „Crearea unei probabilități compatibile: transferul de întreprindere într-o procedură de restructurare”, 2020;
 • Lector în cadrul Conferinței Naționale de Drept Comercial 2020, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, 12 – 13 Iunie 2020, cu tema „Lifting the insolvency veil: calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedura insolvenței”;
 • Co-autor, alături de prof. univ. dr. A. Fuerea, al studiului „Directiva privind restructurarea și insolvența. Între așteptări, dezbateri și previziuni”, Revista Curierul Judiciar nr. 8/2019;
 • Co-autor, alături de dl. prof. univ. dr. A. Fuerea, al studiului „Provocările aduse de Directiva privind restructurarea și insolvența”, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2019,
 • Co-autor, alături de Dl. Av. Stan Tîrnoveanu, Revista Pheonix nr. 69/2019, „Concepte antagonice în insolvență – contul unic și executarea silită individuală”, 2019;
 • Co-autor, alături de Jud. F.-I. Moțu, INSOL Europe Academic Forum, „Harmonisation of insolvency and restructuring laws in the EU”, Copenhaga, 2019, „Trade Credit vs. New/Interim Financing in the Context of the Preventive Restructuring”;
 • Co-autor, împreună cu Av. Simona Maria Miloș, al lucrării „Codul Insolvenței. Studiu introductiv cu modificările aduse prin OUG 88/2018”, Ed. Rosetti, 2018;
 • Co-autor, alături de Av. Simona Maria Miloș, în Revista Societăților și a Dreptului Comercial nr. 4/2018, „Analiza aspectelor de noutate introduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2018”;
 • Autor, Lucrarea „Problema de compatibilitate dintre procedura insolvenței și Codul de procedură civilă”, Ed. Universul Juridic, 2019, sub coordonarea jud. dr. Nicoleta Țăndăreanu și prof. univ. dr. Florin Moțiu;
 • Co-autor, ”Codul Insolvenței Adnotat”, 2016, lucrare editată în cadrul proiectului „Întărirea mecanismului insolvenței în România, program finanțat de BIRD;
 • Co-autor, alături de Av. Simona Maria Miloș, al lucrării „Noua lege a insolventei si reglementarile anterioare. Prezentare comparativa; cu analiza principalelor elemente de noutate aduse prin Legea nr. 85/2014”, Ed. Hamangiu, 2014;
 • Co-coordonator, „Tratat practic de insolvență”, coordonator științific principal prof. univ. dr. R. Bufan, Editura Hamangiu, 2014, co-coordonator Conf. univ. dr. Florin Moțiu, lucrare editată sub egida Institutului Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență;
 • Lector în cadrul Conferinței Internaționale a Universității de Vest, Facultatea de Drept, „Dezbateri juridice generate de intrarea în vigoare a noii legi a insolvenței”, Timișoara, 2014;
 • Lector desemnat de Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență în cadrul sesiunilor de pregătire națională a practicienilor în insolvență – pregătire profesională inițială și continuă;
 • Participant în calitate de conferențiar la diverse conferințe naționale și locale, seminarii și dezbateri profesionale pe teme de insolvență, selectat de Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență cu participarea formatorilor Institutului Național al Magistraturii – cursuri profesionale organizate în comun;
 • Lector în cadrul Conferințelor Naționale organizate de INPPI, 2013 – 2021;
 • Autor al articolului „Impactul generat de demararea procedurii de restructurare asupra aranjamentelor financiare CE acordate debitorului”, publicat în Eurofenix, Buletinul European al Insolvenței, 2011;
 • Autor și co-autor al mai multor articole apărute în publicații de specialitate (Codul Insolvenței – Între remedii și sancțiuni, Proceduri paralele în cadrul procedurilorde insolvență; Noua poziție a practicianului în insolvență în lumina Noului Cod al Insolvenței: elemente noi aduse de Codul Insolvenței; Principalele modificări aduse de Codul Insolvenței; Acte prejudiciante în Codul Insolvenței);
 • Conferențiar în cadrul „Restructurarea privită ca un câștig în perioade dificile”, cu articolul „Insolvența – o soluție pentru vremuri de criză”, București, 2009;
 • Autor al articolului „Restructurarea debitorului, o alternativă de moment”, Revista Financiarul, 2009;
 • Conferențiar în cadrul conferinței „Soluții eficiente pentru reducerea riscurilor comerciale”, Coface Romania, prezentând raportul intitulat „Răspunderea fostelor organe de conducere în cadrul procedurii de insolvență”, 2009;
 • Co-autor al articolului „Noutăți legislative în România” publicat în „International Lawyers’s Year in Review 2007”, pentru partea privind insolvența, octombrie 2007;
 • Conferențiar în cadrul „Creditori în procedura insolvenței”, Sinaia, 2007;
 • Absolventă a cursului „Noua legislație în domeniul insolvenței”, Phare, 2006;
 • Autor, studiul „Centrul intereselor principale ale debitorului”, în cadrul conferinței anuale organizate de Warwick Legal, Madrid, 2006;
 • Conferențiar în cadrul conferinței „Noua legislație în domeniul insolvenței”, aprilie 2006, cu tema „Acțiuni revocatorii privind insolvența”;
 • Co-autor, împreună cu PricewaterhouseCoopers, al capitolului dedicat procedurilor de insolvență în România, în cadrul revizuirii „Ghidului european privind restructurarea și insolvența 2004/2005”, publicat de Globe White Pages.