Florin DanilăSenior Associates

Florin Danila

Florin este avocat litigant cu experiență de peste 18 ani. Dedicat cercetării aprofundate, a dobândit o bogată experiență ca avocat pledant, fiind promotorul unor soluții originale și substanțial argumentate, gestionând litigii variate și complexe, reprezentând atât persoane fizice, cât și juridice, respectiv entități naționale și străine, bănci și instituții publice, atât în fața instanțelor de judecată, cât și a celor arbitrale. Analiza elaborată a cauzelor încredințate și aprofundarea problemelor de drept ridicate sunt elemente cheie pentru activitatea sa profesională în gestionarea cauzelor clienților.

Pentru Florin, orice problemă de drept, indiferent cât de complicată ar fi, s-a născut pentru a avea o soluție, pentru că este de părere că profesia de avocat se poate face numai cu entuziasm și responsabilitate, acestea fiind reperele sale de bază.

Practica sa acoperă o gamă variată de cazuri în domenii de drept privat precum: executarea obligațiilor contractuale, anularea contractelor și a actelor juridice unilaterale, rezoluțiunea și rezilierea contractelor, răspunderea contractuală și cea delictuală, drept succesoral, dreptul familiei, valorificarea drepturilor reale, inclusiv domeniul legilor restituirilor (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 165/2013 precum și toate celelalte legi reparatorii în materia proprietății), litigii privind exproprierile pentru cauză de utilitate publică, contencios administrativ și fiscal, efecte de comerț (bilete la ordin, cambii și cecuri), executare silită, achiziții publice, dreptul proprietății intelectuale.

Florin are, de asemenea, o experiență vastă în dreptul societăților, cu o practică marcantă în materia insolvenței și falimentului, a litigiilor fiscale, precum și în litigiile determinate de neînțelegerile dintre asociați: anularea hotărârilor adunărilor generale și ale celorlalte organe societare cu funcții de execuție; excluderea și retragerea asociaților; dizolvarea și lichidarea societăților etc.

Este avocat în Baroul București din anul 2005. A absolvit cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității din București, unde a urmat și un curs de masterat cu specializarea drept privat aprofundat.