Alisa GolgotăSenior Associates

Alisa Golgota

Alisa este avocat în Baroul București din 2019. Ca avocat litigant, Alisa a gestionat variate litigii, reprezentând în fața instanțelor de judecată atât persoane fizice, cât și juridice. De asemenea, Alisa a reprezentat clienții în fața autorităților și instituțiilor publice.

În activitatea sa profesională, Alisa a oferit consultantă, asistență și reprezentare juridică în domenii de drept privat precum: executarea obligațiilor contractuale, anularea contractelor și a actelor juridice unilaterale, rezoluțiunea și rezilierea contractelor, răspunderea contractuală și cea delictuală, executare silită.

Alisa are, de asemenea, experiență în dreptul societăților, în special în materia insolvenței, falimentului, precum și în litigiile determinate de neînțelegerile dintre asociați: anularea hotărărilor adunărilor generale și ale celorlalte organe societare cu funcții de execuție; excluderea și retragerea asociaților; dizolvarea și lichidarea societăților etc.

Este avocat în Baroul București din anul 2019. A absolvit cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității din București în anul 2019 și cursurile Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților în anul 2021.