Real estate

Real estate

  • Formularea de acțiuni judecătorești în materia drepturilor reale, acțiuni în revendicare și alte acțiuni confesorii, acțiuni negatorii, acțiuni în grănițuire, partaj de terenuri și imobile etc;
  • Asistarea și reprezentarea în fața notarului public și a altor organe pentru încheierea contractelor de vânzare și a altor contracte privind dreptul de proprietate sau dezmembrămintele acestuia. Aceasta presupune și negocierea contractelor, inclusiv încheierea de tranzacții în vederea prevenirii unor litigii;
  • În domeniul legilor retrocedărilor (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 165/2013 precum și toate celelalte legi reparatorii) acordăm asistență juridică și reprezentare atât în fața entităților investite de lege cu soluționarea în procedură prealabilă a Cererilor/Notificărilor (Comisiile de aplicare a Legilor, C.N.C.I. ETC.), cât și formularea de contestații/plângeri în instanță împotriva actelor emise de entitățile investite sau a refuzului acestora de a soluționa Cererile/Notificările. De asemenea, asistăm și reprezentăm clienții și în procedura de acordare a despăgubirilor de către C.N.C.I.;
  • În domeniul exproprierii pentru cauză de utilitate publică, asigurăm asistență și reprezentare a clienților – proprietari de imobile expropriate – atât în procedurile prealabile prevăzute de legile în domeniu (Legea nr. 33/1994, Legea nr. 255/2010 etc.) cât și contestarea în instanță a deciziei de expropriere, atât sub aspectul utilității exproprierii (în cazul exproprierilor întemeiate pe Legea nr. 33/1994), cât și a cuantumului despăgubirilor acordate;
  • Servicii juridice integrate în materia tranzacțiilor imobiliare, asistând și reprezentând clienții de la achiziția inițială, obținerea de finanțare, dezvoltarea proiectului imobiliar și până la finalizarea acestuia. Oferim consultanță în negocierea cu partenerii de afaceri, precum și efectuarea demersurilor necesare obținerii autorizației de construcție/demolare. În acest domeniu, ariile de consultanță și reprezentare acoperă asistența în încheierea contractelor de achiziții și vânzare, a contractelor de finanțare a proiectelor imobiliare, a asocierilor în participațiune, implicându-ne în redactarea și negocierea acestor contracte; analiza actelor juridice și realizarea de analize complexe privind achizițiile de imobile/afaceri; încheierea contractelor de construcții (de antrepriză); asistență și reprezentare în materie de publicitate imobiliară și asigurarea reprezentării în litigiile potențiale care se pot ivi în evoluția și dinamica proiectelor.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?