Protecția datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal

  • Auditare companii în ceea ce privește identificarea și evaluarea riscurilor existente ca urmare a operațiunilor de prelucrare de date cu caracter personal realizate de societate;
  • Revizuirea și redactarea de acorduri juridice particularizate pentru conformarea cu normele incidente în materia protecției datelor cu caracter personal;
  • Identificarea riscurilor interne și stabilirea măsurilor de securitate din punct de vedere tehnic și organizațional, redactarea de politici interne adaptate specificului de activitate.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?