Litigii și arbitraje comerciale

Litigii și arbitraje comerciale

  • Avocații noștri dețin o vastă experiență în litigii, reprezentând și asistând clienții societății în fața tuturor instanțelor de judecată, în fața Curții Constituționale, a Curților de arbitraj, precum și în proceduri prealabile jurisdicționale și non-juridicționale, în fața mediatorilor precum și în fața altor organe și instituții publice și în relațiile cu alte persoane juridice sau fizice;
  • Reprezentarea și asistența juridică în litigii acoperă o vastă arie de incidență, de la cele izvorând din litigiile fiscale, proceduri de restructurare sau de insolvență, contencios administrativ, litigii comerciale, anularea contractelor și a actelor juridice unilaterale, rezoluțiunea și rezilierea contractelor, răspunderea contractuală și cea delictuală, litigii de muncă, în domeniul drepturilor reale și al legilor retrocedărilor, litigii cu efectele de comerț (bilete la ordin, cambii și cecuri), executare silită, achiziții publice, litigii specifice de drept societar având ca obiect protecția drepturilor acționarilor, anularea hotărărilor adunărilor generale și ale celorlalte organe societare cu funcții de execuție; excluderea și retragerea asociaților, litigii izvorând din nerespectarea legislației specifice protecției mediului, etc.;
  • Reprezentarea juridică a clienților în cadrul litigiilor izvorând din executarea unor contracte de execuție lucrări de construcție, precum cele de tip FIDIC, precum demersuri juridice pentru protejarea drepturilor și intereselor antreprenorului în obținerea costurilor suplimentare la care este îndreptățit contractual sau pentru apărarea acestuia împotriva unei cereri de atragere a răspunderii contractuale de către beneficiar, pentru nerespectarea obligațiilor sale.
  • Reprezentarea în litigii presupune întreaga activitate specifică, începând cu preluarea și studierea atentă a chestiunilor de drept, activitatea de documentare academică, propunerea de soluții practice, stabilirea de strategii adecvate pentru atingerea scopului urmărit, evaluarea obiectivă a șanselor de câștig.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?