Insolvență și restructurare

Insolvență și restructurare

  • Deținem o vastă experienţă în oferirea de servicii juridice complete, specifice tuturor procedurilor de prevenire a insolvenţei, reorganizare și faliment;
  • În particular, acordăm servicii specializate constând în: (i) monitorizare şi eficientizare derulare proceduri, (ii) diagnoza juridică şi financiară a debitorului aflat în stare dificultate sau de insolvenţă, (iii) analiză elemente determinante în structurarea și elaborarea unor planuri de reorganizare judiciară, (iv) măsuri eficiente de maximizare a masei credale, (v) monitorizare, selecţie proceduri de valorificare a activelor prin negocieri directe/dare în plată şi/sau licitaţii publice, (vi) declanşare/strategii exercitare acţiuni revocatorii falimentare pentru readucerea la masa credală a unor active sau valori înstrăinate în perioada suspectă;
  • Reprezentarea și apărarea drepturilor persoanelor fizice față de care a fost introdusă o acțiune de atragere a răspunderii patrimoniale pentru ajungerea debitorului în stare de insolvență;
  • Reprezentarea intereselor creditorilor/debitorului în cadrul procedurilor de prevenire a insolvenței, consultanță juridică în redactarea și revizuirea proiectelor de restructurare pentru remedierea stării de dificultate.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?