Dreptul publicității

Dreptul publicității

  • Oferirea de asistență în toate etapele dezvoltării unei campanii promoționale integrate, care implică analiza comunicării comerciale, revizuire contracte încheiate cu companii din domeniu și cu furnizori specifici, dar și consultanță juridică în toate mecanismele implementate pentru promovarea unui brand ;
  • Revizuirea materialelor de comunicare, identificarea aspectelor sensibile și identificarea modificărilor necesare pentru evitarea sancțiunilor contravenționale și pentru a preveni pierderile comerciale ca urmare a sancțiunilor complementare ce ar fi putea fi aplicate.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?