Dreptul muncii

Dreptul muncii

  • Consultanță juridică complexă în materia dreptului muncii, incluzând revizuire contracte individuale de muncă cu clauze specifice, contracte colective de muncă, regulamente de ordine interioară, acorduri privind respectarea confidențialității sau a clauzei de neconcurență etc.;
  • Evaluare potențiale riscuri și identificarea de soluții pentru angajator în ceea ce privește respectarea drepturilor angajaților față de specificul dreptului muncii;
  • Reprezentarea angajatorului în litigii de muncă, în cazul disputelor cu angajați sau foști angajați;
  • Consultanță în domeniul dreptului muncii în ceea ce privește obligațiile incidente în cazul unui transfer de activitate sau restructurări a angajatorului.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?