Contencios administrativ si fiscal

Contencios administrativ si fiscal

  • Asigurarea de asistență juridică și consultanță în materie administrativ-fiscală, redactarea plângerilor sau a contestațiilor administrative împotriva actelor emise de autoritățile administrativ-fiscale;
  • Asigurăm asistență juridică în materia achizițiilor publice, reprezentând și asistând clienții în procedura prealabilă atribuirii contractului, activitățile noastre incluzând, fără a se limita la, depunerea ofertelor, formularea de întrebări și lămuriri privind caietul de sarcini, soluționarea incidentelor apărute în legătură cu procedura de depunere a ofertelor, contestarea deciziilor comisiei de atribuire a contractului, negocierea clauzelor contractuale în cazul atribuirii contractului, negociere și încheiere de contracte în cazul atribuirii directe;
  • Reprezentarea clienților în fața instanțelor judecătorești în acțiuni de contencios administrativ-fiscal specifice și cereri incidente, precum cereri de suspendare a executării actelor administrative;
  • Identificarea celei mai bune abordări pentru recuperarea prejudiciului produs prin emiterea actelor administrativ-fiscale, identificarea unei posibilități de regres pentru prejudiciul suferit.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?