Consultanţă juridică generală

Consultanţă juridică generală

  • Redactarea Memorandumurilor/Notelor de analiză și a Opiniilor legale privind legislația internă și europeană, având în vedere domenii și probleme specifice;
  • Revizuire/redactare contracte comerciale, conform cadrului specific de reglementare, și asistență juridică în procedurile de negociere a contractelor;
  • Încheierea de tranzacții și asistență în vederea agreării de acorduri extrajudiciare;
  • Asistență şi reprezentarea clienţilor în faţa autorităţilor, a băncilor şi a partenerilor de afaceri, consultanţă în materia dreptului bancar;
  • Asistență și reprezentare legală în cadrul tranzacțiilor imobiliare;
  • Recomandarea de soluţii adaptate problemelor de drept transmise spre analiză.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?