Comercial și corporate

Comercial și corporate

  • Consultanță Juridică: asistență juridică în materia dreptului societar, oferind soluții juridice adaptate pentru afaceri în toate stadiile dezvoltării lor, de la înființarea societății până la tranzacții complexe de fuziuni și achiziții.
  • Structurare societară: asistență și reprezentare juridică referitoare la strategia dezvoltării unei structuri corporative, înființarea, organizarea și structurarea societăților comerciale, inclusiv redactarea actelor constitutive și asigurarea conformității cu reglementările legale, protejarea intereselor specifice (acționari, administrator etc.) prin actele societare conform mecanismelor specifice.
  • Contracte Comerciale: redactarea și negocierea de contracte comerciale și documente juridice esențiale pentru protejarea intereselor afacerii dumneavoastră.
  • Litigii Comerciale: Reprezentare în cadrul litigiilor determinate de neînțelegerile dintre asociați/acționari (anularea hotărârilor adunărilor generale și ale celorlalte organe societare cu funcții de execuție; excluderea și retragerea asociaților; dizolvarea și lichidarea societăților etc.)
  • Fuziuni și Achiziții: Implementarea procedurilor complexe de due-diligence pentru achiziții de active, implicând un grad ridicat de analiză și certificare a riscurilor și avantajelor în redactarea și finalizarea acordurilor de transfer, de la negocieri, măsuri de securizare a tranzacțiilor, redactarea documentelor tranzacției, derularea activităților post-finalizare.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?